Section ——

Organization Committee

 • General Co-Chairs

Tamer Ozsu, University of Waterloo, Canada

Xiaofang Zhou, University of Queensland, Australia &  Soochow University, China


               

 • Program Committee Co-Chairs

Feifei Li, University of Utah, USA 

Kyuseok Shim, Seoul National University

Kai Zheng, University of Queensland, Australia &  Soochow University, China


               

 • Workshop Co-Chairs

Atsuyuki Morishima, University of Tsukuba, Japan 

Rong Zhang, ECNU, China

Wenjie Zhang, University of New South Wales, Australia


               

 • Tutorial Co-Chairs

Wook-Shin Han, POSTECH, Korea
Weng-Chih Peng, National Jiao Tong University, Taiwan
Yasushi Sakurai, Kumamoto University
               


               

 • Panel Chair

Ji-Rong Wen, Renmin University of China, China


               

 • Industrial Co-Chairs

Luna Xin Dong, Google Research, USA

Ying Yan, Microsoft Research, China


        


    

 • Demo Co-Chairs

Zhifeng Bao, RMIT, Australia 

Xiangliang Zhang, KAUST, Saudi Arabia • Distinguished Lecture Series Chair

Xiaokui Xiao, Nanyang Technological University, Singapore

Xiaochun Yang, Northeastern University, China


               

 • Publication Chair

Guanfeng Liu, Soochow University, China


               

 • Social Media and Publicity Chair

Han Su, University of Southern California, USA


               

 • Sponsorship and Finance Chair

An Liu, Soochow University, China 

Lei Zhao, Soochow University, China


               

 • Local Organization Chair

Zhixu Li, Soochow University, China

Yan Zhao, Soochow University, China 

               

 • Web/Information Co-Chairs

Jun Jiang, Soochow University, China

Section ——

Program Committee

Aimin Feng, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China

Alex Thomo, University of Victoria

Alfredo Cuzzocrea, University of Calabria, Italy

Anirban Mondal, Xerox Research Centre, India

Aviv Segev, KAIST, Korea

Baoning Niu, Taiyuan University of Technology, China

Bin Yang, Aalborg University, Denmark

Bingtian Dai, Singapore Management University, Singapore

Carson Kai-Sang Leung, University of Manitoba, Canada

Chaofeng Sha, Fudan University, China

Chen Lin, Xiamen University, China

Chengkai Li, University of Texas at Arlington, USA

Chih-Hua Tai, National Taipei University

Cuiping Li, Renmin University, China

Defu Lian, University of Electronic Science and Technology of China

Dejing Dou, University of Oregon, USA

Dhaval Patel, IIT-R, India

Dongxiang Zhang, National University of Singapore, Singapore

Feida Zhu, Singapore Management University, Singapore

Fuzhen Zhuang, ICT, Chinese Academy of Sciences, China

Fuzheng Zhang, Microsoft Research, Beijing, China

Gabriel Ghinita, University of Massachusetts at Boston, USA

Ganzhao Yuan, South China University of Technology, China

Guoliang Li, Tsinghua University, China

Haibo Hu, Hong Kong Baptist University, Hong Kong

Han Sun, University of Southern California

Haruo Yokota, Tokyo Institute of Technology

Hiroaki Ohshima, Kyoto University, Japan

Hong Gao, Harbin Institute of Technology, China

Hong Chen, Renmin University, China

Hongyan Liu, Tsinghua University, China

Hongzhi Yin, University of Queensland, Australia

Hua Yuan, University of Electronic Science and Technology of China, China

Hua Wang, Victoria University, Australia

Hua Lu, Aalborg University, Denmark

James Cheng, The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong

Jiajun Liu, Renmin University, China

Jialong Han, Nanyang Technological University

Jian Li, Tsinghua University, China

Jianbin Qin, University of New South Wales, Australia

Jianbin Huang, Xidian University, China

Jiannan Wang, University of California, Berkerley, USA

Jianzhong Qi, University of Melbourne, Australia

Jimmy Huang, York University, Canada

Jinchuan Chen, Renmin University, China

Shi Gao, UCLA, USA

Jingfeng Guo, Yanshan University, China

Jizhou Luo, Harbin Institue of Technology, China

Ju Fan, National University of Singapore, Singapore

Jun Gao, Peking University, China

Junfeng Zhou, Yanshan University, China

Junhu Wang, Griffith University, Australia

Junjie Wu, Beihang University, China

Kai Zeng, UC Berkeley, USA

Ke Yi, Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong

Kun Ren, Yale University

Leong Hou U, University of Macau, Macau

Liang Hong, Wuhan University (China)

Lianghuai Yang, Zhejiang University of Technology, China

Lili Jiang, Max-Planck Institute, Germany

Ling Chen, University of Technology, Sydney, Australia

Man Lung Yiu, Hong Kong Polytechnical University, Hong Kong

Markus Endres, Univresity of Augsburg, Germany

Meihui Zhang, Singapore Univrsity of Technology and Design, Singapore

Mihai Lupu, Vienna University of Technology, Austria

Mizuho Iwaihara, Waseda University, Japan

Mohammed Eunus Ali, Bangladesh University of Engineering and Technology


Nicholas Jing Yuan, Microsoft Research, Beijing, China

Ning Yang, Sichuan University, China

Panos Kalnis, King Abdullah University of Science and Technology, Saudi Arabia

Peng Wang, Fudan University, China

Qi Liu, University of Science and Technology of China, China

Qingzhong Li, Shandong University, China

Quan Thanh Tho, Ho Chi Minh City University of Technology, Vietnam

Quan Zou, Xiamen University, China

Raymond Wong, Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong

Rui Zhang, University of Melbourne, Australia

Rui Chen, Hong Kong Baptist University, Hong Kong

Sanghyun Park, Yonsei University

Sangkeun Lee, Oak Ridge National Laboratory, USA

Sang-Won Lee, Sungkyunkwan University, Korea

Shengli Wu, Jiangsu University, China

Shinsuke Nakajima, Kyoto Sangyo University, Japan

Shuai Ma, Beihang University, China

Shuo Shang, China University of Petroleum-Beijing

Sourav Bhowmick, Nanyang Technological University, Singapore

Srikanta Bedathur, IBM Research India, India

Stavros Papadopoulos , Intel Labs, USA

Taketoshi Ushiama, Kyushu University, Japan

Tieyun Qian, Wuhan University, China

Ting Deng, Beihang University, China

Toshiyuki Amagasa, University of Tsukuba, Japan

Tru Hoang Cao, Ho Chi Minh City University of Technology, Vietnam

Vicent Zheng, Advanced Digital Sciences Center, Singapore

Wee Siong Ng, Institute for Infocomm Research, Singapore

Wei Wang, University of New South Wales, Australia

Wei Wang, Fudan University, China

Weining Qian, East China Normal University, China

Weiwei Sun, Fudan University, China

Weiwei Ni, Southeast University, China

Wen Zhang, Wuhan University, China

Wook-Shin Han, POSTECH, South Korea

Xiang Lian, University of Texas Rio Grande Valley (Edinburg Campus), USA

Xiang Zhao, National University of Defence Technology

Xiangliang Zhang, King Abdullah University of Science and Technology, Saudi Arabia

Xiaochun Yang, Northeast University, China

Xiaofeng He, East China Normal University, China

Xiaowei Yang, South China University of Technology, China

Xike Xie, Aalborg University, Denmark

Xuanjing Huang, Fudan University, China

Xueqing Gong, East China Normal University, China

Yanghua Xiao, Fudan University, China

Yang-Sae Moon, Kangwon National University, Korea

Yaokai Feng, Kyushu University, Japan

Yasuhiko Morimoto, Hiroshima University, Japan

Yi Zhuang, Zhejiang Gongshang University, China

Yijie Wang, National University of Defense Technology, China

Ying Zhao, Tsinghua University, China

Yinghui Wu, University of California, Santa Barbara, USA

Yong Zhang, Tsinghua University, China

Yoshiharu Ishikawa, Nagoya University, Japan

Yu Gu, Northeast University, China

Yuan Fang, Institute for Infocomm Research, Singapore

Yunjie Yao, East China Normal University, China

Yunjun Gao, Zhejiang University, China

Zakaria Maamar, Zayed University, United Arab of Emirates

Zhaonian Zou, Harbin Institute of Technology, China

Zhengjia Fu, Advanced Digital Sciences Center, Singapore

Zhenying He, Fudan University, China

Zhiyong Peng, Wuhan University, China

Zhoujun Li, Beihang University, China

Zouhaier Brahmia, University of Sfax, Tunisia

Section ——

Demo Track Program Committee

Chengbin Peng, KAUST

Chuan Shi, Beijing University of Posts and Telecommunications

Feng Li, Microsoft Research

Huayu Wu, I2R, Singapore

Jianqiu Xu, NUAA

Jingbo Zhou, Baidu Research

Ke Deng, RMIT University, Australia

Peng Zhang, University of Technology, Sydney, Australia

Pinghui Wang, Xian Jiaotong University, China

Qing Xie, Wuhan University of Technology


RuiZhou, Victoria University, Australia

Sang-Wook Kim, Hanyang University, Korea

TaoJiang, Jiaxing University

Wei LeeWoon, Masdar Institute

Xiangmin Zhou, RMIT University, Australia

Xiaoli Wang, Xiamen University

Xiaoying Wu, Wuhan University

Yong Zeng, Microsoft

Yuchen Li, National University of SingaporeSection ——

Industry Track Program Committee

Liang Jeff Chen, Microsoft Research

Wee Hyong Tok, Microsoft Azure

Wenyuan Cai, Hypers

Sheng Huang, IBM China Research Lab

Chen Wang, RRX360